Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A hatályos magyar törvényeknek megfelelően webáruházunknak az alább felsorolt kritériumoknak kell eleget tennie. Kérem kattintson az Önt érdeklő pont (a-j) szövegére a megfelelő információ eléréséhez. Amennyiben bármilyen további információra lenne szüksége, keressen meg minket elérhetőségeink bármelyikén.

A webáruházban jól látható helyen kell tájékoztatni a vásárlókat a következőkről:

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon, adószám, Cégjegyzékszám, bejegyző cégbíróság megnevezése (vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány szám, kibocsátó okmányiroda megnevezése);
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy posta költségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
i) Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítése esetén az engedély meglétének igazolása, nyilvántartási szám feltüntetése
j) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon, adószám, Cégjegyzékszám, bejegyző cégbíróság megnevezése (vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány szám, kibocsátó okmányiroda megnevezése)

A webáruházat a VNV Kft üzemelteti.

Cégünket az alábbi elérhetőségeken tudja elérni: Czidor Andrea Telefon: +36-30-468-9945 A kommunikáció során használandó email cím: aczidor@vnv.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-161538 Adószám: 13307651-2-13

Központi iroda:

2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1.

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről A Vásárló és a squashuto.hu webáruház között létrejövő szerződés tárgya az áruházban eladásra kínált sporteszközök és tartozékainak tulajdonjog átadása. Vevő a megrendelés folyamatának végig vitelével, a megrendelt termékek kifizetésével kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a szerződésben mint Vevő kíván részt venni. A VNV Kft., mint a webáruház üzemeltetője a szerződésben Eladóként vesz részt. A szerződés részleteit a hatályos magyar jog határozza meg. Az eladó fenntartja tulajdonjogát mindaddig, amíg az értékesített termékek teljes vételára megfizetésre nem kerül. Minden megrendelés egyedi szerződésnek minősül, tartama nem haladja meg az egy évet, és nem határozatlan idejű. (vissza a lap tetejére)

  c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy posta költségről A termékek bruttó, (jelenleg, azaz 2014.03.11.-én hatályos 27%-os) ÁFÁval növelt egységárai a termékek részletes adatlapjai mellett kerülnek feltüntetésre. A termékek egyedi adatlapja tartalmazza a számlázási mértékegységet.  Az esetleges szállítási díjon kívül a webáruház üzemeltetője semmilyen további költséget nem érvényesít Vevő felé. Amennyiben a vásárlás összértéke eléri a mindenkori ingyenességi keretet illetve amennyiben az áru átvétele személyesen, üzemeltető központi irodájában történik, úgy a webáruház üzemeltetője semmilyen további költséget nem számláz vásárló felé. Amennyiben a vásárlás bruttó végösszege az ingyenességi keret alatt marad, úgy -házhoz szállítási szolgáltatás igénylése esetén- a webáruház üzemeltetője a mindenkori csomagküldési tarifát számlázza a számla összegén felül. Ez az összeg a fizetéskor egyértelműen feltüntetésre kerül a fizetési/vásárlási folyamat befejezése előtt a webes felületen, így a vásárlás befejezésével vásárló egyértelműen kinyilatkoztatja, hogy a számlázott csomagküldési szolgáltatási díjjal egyetért és azt elfogadja. (vissza a lap tetejére)

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről A webáruház online felületén vagy telefonon megvásárolt, megrendelt termékeket banki utalással, bankkártyával vagy készpénzes fizetéssel lehet kifizetni. Az átutalásokat az OTP Bank NyRt.-nél vezetett bankszámlára lehet teljesíteni. Utaláshoz a következő adatokat kell használni.
Bank Neve: OTP Bank NyRt.
Kedvezményezett: VNV Dinamo Kft.
Számlaszám:11742173-20157946
IBAN:HU79 1174 2173 2015 7946 0000 0000

BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
Készpénzben ugyanezen bankszámlára lehet befizetést eszközölni bármely OTP Bank fiókban, illetve a központi irodában (2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1. VIV Center földszint) lehet házipénztárunkba befizetni. Minden megrendelést, akár a webes felületen, akár emailben, akár telefonon vagy szóban érkezik, írásban igazolunk vissza, a visszaigazolásban foglaltak tartalmazzák konkrét ajánlatunkat. Abban az esetben, ha a webáruházban a visszaigazolástól eltérő tartalom mutatkozna, mindig a visszaigazolás adatai a mérvadóak a vásárló és az eladó között létrejövő szerződés tekintetében. Ennek oka a webes tartalom nagyon gyors, a megrendelésektől függő változása. (pl. egy akciós termék gyors kifutása, amelyet  a vevő azután rendel meg, hogy már csak magasabb árú raktárkészlet áll rendelkezésre). Természetesen mindent megteszünk a weben található készletadatok tökéletes naprakészen tartásáért.

FIZETÉSI MÓDOK – payment methods

A nálunk vásárolt termékek ellenértékét Ön a következő módokon tudja megfizetni:
a.) Készpénzben, cégünk irodájában a 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1 szám alatt, a VIV Center Irodaház földszintjén.
b.) Készpénzben, utánvéttel, házhozszállítási szolgáltatás igénybevétele esetén, átvételkor
b.) Bankkártya terminál használatával, cégünk irodájában a 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1 szám alatt, a VIV Center Irodaház földszintjén.
c.) Banki átutalással.
d.) Bankkártyával a https://squashuto.hu oldalon történő rendelés során a SimplePay rendszerén keresztül.

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés a OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén. A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a VNV Dinamo Kft (A Szolgáltató székhelye: 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1) adatkezelő által a squashuto.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázáshoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Megye; Telefonszám; E-mail cím Szállításhoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Megye; Telefonszám; E-mail cím Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff (vissza a lap tetejére)

e) az elállás jogáról (4. és 5. §) Vevőinket megilleti az elállás joga a hatályos magyar törvényeknek megfelelően: 17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről. A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55.§ -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:… 4.§ (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3.§ szerint tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségnek, a fogyasztó az elállási jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három napon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3.§ szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5.§ A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4.§ szerinti elállási jogot. a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozástól függ. c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta. Mivel a webáruház üzemeltetője a fenti rendelet 2.§-nak a-f. pontjában részletezett összes információt megjelenteti webáruházában, így teljesíti a Vevők felé a vásárlást megelőzően kötelezően fennálló tájékoztatási kötelezettségét (3.§). (vissza a lap tetejére)

f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg; A webáruház üzemeltetője nem működtet emelt díjas telefonszámot, a kommunikáció során használt telefon- és egyéb díjak a telekommunikációs szolgáltatók által mindenkor közzétett alapdíjaknak felelnek meg. (vissza a lap tetejére)

g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről; Tekintettel a webes értékesítés dinamikus jellegére, az üzemeltető által kiadott írásos árajánlatok általános kötöttségi ideje 5 munkanap. A visszaigazolt és kifizetett termékek átvételének maximális ideje 30 naptári nap. A webáruházban megtalálható termékek árai és elérhetőségei (raktári készlet mennyiség) folyamatosan változik, ezért kötöttséget az eladó csak az írásos visszaigazolással tud vállalni, az abban foglalt adatok szerint teljesít. (ár, mennyiség, szállítási határidő, fizetési mód, stb.) (vissza a lap tetejére)

h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor. Mivel a webáruházban vagy telefonon leadott megrendelések egyedi szerződéskötésnek minősülnek, így azok határozott céllal, egy alkalomra szóló szerződések, nem keletkezik folyamatos vagy ismétlődő teljesítési- és/vagy fizetési kötelezettség. (vissza a lap tetejére)

i) Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítése esetén az engedély meglétének igazolása, nyilvántartási szám feltüntetése A webáruházunkban forgalmazott termékek rendelkeznek a Magyarországon történő forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, dokumentációval, jelölésekkel. Cégünk minden esetben a forgalmazott termékek gyártóinak dokumentációit adja tovább. A gyártók felelősége a megfelelő vizsgálatok és engedélyezési eljárások lefolytatása. Ilyen irányú tevékenységet a webáruház üzemeltetője nem végez. (vissza a lap tetejére)

j) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét A squashuto.hu weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a lap tetején vagy ide kattintva találhatják. (vissza a lap tetejére) Szerzői Jogi (Copyright) információk Azzal, hogy Ön belép webáruházunkba, elfogadja az alábbi feltételeket. A teljes webáruház, annak minden oldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a honlap létrehozója jogosult. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit – különös tekintettel a weblapon szereplő fotókra – bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni. A weboldalon elhelyezett anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az azok felhasználása iránti engedéllyel kapcsolatban jelezze a kérelmét office@vnv.hu e-mail címen. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A webáruházból információkat, adatokat átvenni a tulajdonos hozzájárulása mellett is csak a squashuto.hu URL címre való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő a) nem módosítja az eredeti információt, b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. (vissza a lap tetejére)

Garanciális Feltételek Webáruházunk különböző sportszer gyártók termékeit forgalmazza. Garanciális felszólamlás esetén a terméket vásárló köteles eljuttatni cégünkhöz, amit továbbítunk a gyártó/importőr/szervíz felé. Tekintettel a magyar szabályozásra, cégünk nem alanya a garanciális kötelezettségnek, tekintve hogy nem gyárt és nem importál semmilyen sportszert, azt az ezeket a tevékenységet végző és így garanciára kötelezett partnereken keresztül szerzi be. (vissza a lap tetejére)

Általános Szállítási Feltételek A webshop üzemeltetője a VNV Kft. Cégünk a megrendeléseket törökbálinti telephelyekről teljesíti, a termékek készletének és a megrendelés helyének függvényében. Megrendelését minden esetben írásban igazoljuk vissza, innentől ered cégünk kötelezettség vállalása. Visszaigazolásunkban közöljük az áru átvételének időpontját, házhoz szállítás megrendelése esetén annak várható időpontját. A mindenkori ingyenes kiszállítási keretösszeg fölötti megrendelés esetén az árut ingyenesen kiszállítjuk a Megrendelő által megadott helyre, Magyarország területén. A termékeket általában futárszolgálat igénybe vételével szállítjuk ki vásárlóink felé, így a kiszállítás, megérkezés pontos ütemezése a futárszolgálat feladatköre. (vissza a lap tetejére)

squashuto.hu